เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยExcel 1

1. การใส่ Pattern ในพื้นหลัง คือการเปลี่ยนพื้นหลังแบบใด
ก. พื้นผิว
ข. ลวดลาย
ค. ภาพ
ง. ไล่โทนสี
2. ถ้าไม่มีไอคอนโปรแกรม Ms.Powerpoint 2010 ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะมีวิธีการเรียกใช้โปรแกรมอย่างไร
ก. Start -->All Programs -->Microsoft Office-->Microsoft Office Word 2010
ข. Start -->All Programs -->Microsoft Office-->Microsoft Office Excel 2010
ค. Start -->All Programs -->Microsoft Office-->Microsoft Office PowerPoint 2010
ง. Start -->All Programs -->Microsoft Office-->Microsoft Office Access 2010
3. หากต้องการนำมัลติมีเดียเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ควรเลือกเมนูใด
ก. แทรก (Insert)
ข. หน้าแรก (Home)
ค. รูปแบบ (Format)
ง. มุมมอง (View)
4. การเชื่อมโยงหลายมิติ หมายถึงอะไร
ก. การกำหนดที่อยู่ของภาพนิ่ง
ข. การนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง
ค. การใส่เทคนิคการเปลี่ยนภาพนิ่งให้กับภาพนิ่ง
ง. การเชื่อมต่อจากภาพนิ่งหนึ่งไปยังอีกภาพนิ่งหนึ่ง
5. ไฟล์งาน PowerPoint 2010 ที่บันทึกแล้วจะมีนามสกุลใด
ก. *.exe
ข. *.docx
ค. *.pptx
ง. *.pdf
6. ถ้าต้องการเรียกความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มฟังก์ชั่นใด
ก. F1
ข. F2
ค. F3
ง. F4
7. หากต้องการตกแต่งสไลด์จะเลือกคำสั่งใด
ก. Slide design
ข. Color schemes
ค. Design templates
ง. Animation schemes
8. ถ้าต้องการใส่เทคนิคการเปลี่ยนภาพนิ่ง จะต้องเลือกคำสั่งใด
ก. แทรก (Insert)
ข. ออกแบบ (Design)
ค. ภาพเคลื่อนไหว (Animations)
ง. การนำเสนอภาพนิ่ง (Slide Show)
9. ข้อใดเป็นงานนำเสนอ
ก. รายงานยอดขาย
ข. แผนการขาย
ค. โฆษณาสินค้า
ง. ถูกทุกข้อ
10. โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมประเภทใด
ก. โปรแกรมตารางคำนวณ
ข. โปรแกรมกราฟิก
ค. โปรแกรมการประมวลคำ
ง. โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง


excel 1
 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.