เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยเคมี ม.4

1. แบบจำลองแบบกลุ่มหมอกสามารถอธิบายอะไรได้ดีกว่าแบบของโบร์
ก. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ข. เส้นสเปกตรัมของธาตุ
ค. พลังงานไอออไนเซชัน
ง. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
2. ข้อใดหมายถึงนิวคลีออน
ก. อิเล็กตรอน + โปรตรอน
ข. นิวตรอน + อิเล้กตรอน
ค. นิวเคลียส + อิเล็กตรอน
ง. นิวตรอน + โปรตรอน
3. แบบจำลองแบบกลุ่มหมอกสามารถอธิบายอะไรได้ดีกว่าแบบของโบร์
ก. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ข. เส้นสเปกตรัมของธาตุ
ค. พลังงานไอออไนเซชัน
ง. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
4. การทดลองของใครที่เป็นสิ่งแสดงว่า อิเล็กตรอนอยู่กันเป็นชั้นๆ
ก. การทดลองของทอมสัน
ข. การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด
ค. การศึกษาเรื่องสเปกตรัมจากการเผาสาร
ง. เอาปริซึมรับแสงแดดจะเกิดเป็นสเปรกตรัม
5. ความแตกต่างระหว่างแบบจำลองของ Thomson และ Rutherford คือข้อใด
ก. ชนิดของอนุภาคที่อยู่ในอะตอม
ข. ตำแหน่งของอนุภาคที่อยู่ในอะตอม
ค. จำนวนของอนุภาคที่อยู่ในอะตอม
ง. ขนาดของอนุภาคที่อยู่ในอะตอม
6. ธาตุ A มีเวเลนซ์อิเล็นตรอนอยู่ที่ระดับพลังงานที่ 4 เท่ากัน 5 ธาตุ A มีเลขอะตอมเท่าไร
ก. 23
ข. 35
ค. 33
ง. 15
7. สารใดที่แตกจากสารอื่น
ก. เพชร
ข. น้ำตาล
ค. หินปูน
ง. เกลือแกง
8. จากสารที่กำหนดให้ต่อไปนี้สารใดเป็นสารที่ต่างจากข้ออื่น
ก. ทองเหลือง
ข. น้ำตาลทราย
ค. เอทานอล
ง. เกลือแกง
9. ถ้าธาตุA มีเลขอะตอม = 80 มีเลขมวล = 200 ธาตุ A ,มีจำนวนนิวตรอนเท่าไหร่
ก. 80
ข. 280
ค. 120
ง. 200
10. การจำแนกในข้อใดต้องใช้วิธีทางเคมี
ก. สารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสม
ข. ธาตุกับสารประกอบ
ค. สารบริสุทธิ์กับสารละลาย
ง. โลหะกับอโลหะ
11. แบบจำลองแบบกลุ่มหมอกสามารถอธิบายอะไรได้ดีกว่าแบบของโบร์
ก. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ข. เส้นสเปกตรัมของธาตุ
ค. พลังงานไอออไนเซชัน
ง. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
12. เราทราบค่ามวลอิเล็กตรอนได้จากการทดลองของใคร
ก. Thomson
ข. Milikan
ค. Rutherford
ง. Milikan และ Thomson

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.