เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยบทที่ 3 การใช้โซล่าเซลล์ แบบอนุกรมและแบบขนาน

1. "............"นำขั้วบวกของโซล่าเซลล์แผงหนึ่งไปต่อกับขั้วบวกของโซล่าเซลล์อีกแผงหนึ่งและนำขั้วลบแผงหนึ่งไปต่อกับขั้วลบอีกแผงหนึ่ง
ก. การต่อแบบอนุกรม
ข. การต่อแบบผสม
ค. การต่อแบบขนาน
ง. ไม่มีข้อถูก
2. "............"นำขั้วบวกของโซล่าเซลล์แผงหนึ่งมาต่อกับขั้วลบอีกแผงหนึ่งไปเรื่อยๆ
ก. การต่อแบบอนุกรม
ข. การต่อแบบผสม
ค. การต่อแบบขนาน
ง. ไม่มีข้อถูก
3. “การต่อที่ทำให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่แรงดันเท่าเดิม” จากข้อความข้างต้นเป็นการต่อโซล่าเซลล์แบบได
ก. การต่อแบบขนาน
ข. การต่อแบบอนุกรม
ค. การต่อแบบผสม
ง. ไม่มีข้อถูก
4. ถ้ามีโซล่าเซลล์แรงดัน 12 Volt กระแส 2.5 Amp ทั้งหมด 4 แผง มาต่อขนานกันเราจะได้กระแสไฟฟ้ารวมกี่ Amp
ก. 2.5 Amp
ข. 5 Amp
ค. 7.5 Amp
ง. 10 Amp
5. ถ้ามีโซล่าเซลล์แรงดัน 12 Volt กระแส 2.5 Amp ทั้งหมด 8 แผงมาต่ออนุกรมกันเราจะได้แรงดันทั้งหมดกี่ Volt
ก. 24 Volt
ข. 60 Volt
ค. 72 Volt
ง. 96 Volt
6. จากภาพคือการต่อโซล่าเซลล์ในรูปแบบใด


ก. ต่อแบบผสม
ข. ต่อแบบขนาน
ค. ต่อแบบอนุกลม
ง. ไม่ใช้ทั้งสามแบบ
7. จากภาพคือการต่อโซล่าเซลล์ในรูปแบบใด


ก. ต่อแบบผสม
ข. ต่อแบบขนาน
ค. ต่อแบบอนุกลม
ง. ไม่ใช้ทั้งสามแบบ
8. "การต่อที่ทำให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่กระแสในระบบจะเท่าเดิม" จากข้อความข้างต้นเป็นการต่อโซล่าเซลล์แบบใด
ก. การต่อแบบผสม
ข. การต่อแบบอนุกรม
ค. การต่อแบบขนาน
ง. ไม่มีข้อถูก
9. ถ้ามีโซล่าเซลล์แรงดัน 12 Volt กระแส 2.5 Amp ทั้งหมด 4 แผงมาต่ออนุกรมกันเราจะได้แรงดันทั้งหมดกี่ Volt
ก. 12 Volt
ข. 24 Volt
ค. 36 Volt
ง. 48 Volt
10. การต่อแผงโซล่าเซลล์ต่อได้ทั้งหมดกี่รูปแบบ
ก. 1 รูปแบบ
ข. 2 รูปแบบ
ค. 3 รูปแบบ
ง. 4 รูปแบบ

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง


บทที่ 3 การใช้โซล่าเซลล์ แบบอนุกรมและแบบขนาน
 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.