เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยบทที่ 3 การใช้โซล่าเซลล์ แบบอนุกรมและแบบขนาน

1. จากภาพคือการต่อโซล่าเซลล์ในรูปแบบใด


ก. ต่อแบบผสม
ข. ต่อแบบขนาน
ค. ต่อแบบอนุกลม
ง. ไม่ใช้ทั้งสามแบบ
2. "การต่อที่ทำให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่กระแสในระบบจะเท่าเดิม" จากข้อความข้างต้นเป็นการต่อโซล่าเซลล์แบบใด
ก. การต่อแบบผสม
ข. การต่อแบบอนุกรม
ค. การต่อแบบขนาน
ง. ไม่มีข้อถูก
3. "............"นำขั้วบวกของโซล่าเซลล์แผงหนึ่งไปต่อกับขั้วบวกของโซล่าเซลล์อีกแผงหนึ่งและนำขั้วลบแผงหนึ่งไปต่อกับขั้วลบอีกแผงหนึ่ง
ก. การต่อแบบอนุกรม
ข. การต่อแบบผสม
ค. การต่อแบบขนาน
ง. ไม่มีข้อถูก
4. "............"นำขั้วบวกของโซล่าเซลล์แผงหนึ่งมาต่อกับขั้วลบอีกแผงหนึ่งไปเรื่อยๆ
ก. การต่อแบบอนุกรม
ข. การต่อแบบผสม
ค. การต่อแบบขนาน
ง. ไม่มีข้อถูก
5. ถ้ามีโซล่าเซลล์แรงดัน 12 Volt กระแส 2.5 Amp ทั้งหมด 4 แผงมาต่ออนุกรมกันเราจะได้แรงดันทั้งหมดกี่ Volt
ก. 12 Volt
ข. 24 Volt
ค. 36 Volt
ง. 48 Volt
6. การต่อแผงโซล่าเซลล์ต่อได้ทั้งหมดกี่รูปแบบ
ก. 1 รูปแบบ
ข. 2 รูปแบบ
ค. 3 รูปแบบ
ง. 4 รูปแบบ
7. ถ้ามีโซล่าเซลล์แรงดัน 12 Volt กระแส 2.5 Amp ทั้งหมด 4 แผง มาต่อขนานกันเราจะได้กระแสไฟฟ้ารวมกี่ Amp
ก. 2.5 Amp
ข. 5 Amp
ค. 7.5 Amp
ง. 10 Amp
8. จากภาพคือการต่อโซล่าเซลล์ในรูปแบบใด


ก. ต่อแบบผสม
ข. ต่อแบบขนาน
ค. ต่อแบบอนุกลม
ง. ไม่ใช้ทั้งสามแบบ
9. ถ้ามีโซล่าเซลล์แรงดัน 12 Volt กระแส 2.5 Amp ทั้งหมด 8 แผงมาต่ออนุกรมกันเราจะได้แรงดันทั้งหมดกี่ Volt
ก. 24 Volt
ข. 60 Volt
ค. 72 Volt
ง. 96 Volt
10. “การต่อที่ทำให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่แรงดันเท่าเดิม” จากข้อความข้างต้นเป็นการต่อโซล่าเซลล์แบบได
ก. การต่อแบบขนาน
ข. การต่อแบบอนุกรม
ค. การต่อแบบผสม
ง. ไม่มีข้อถูก

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.