คะแนนสอบล่าสุด
ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1ธัญพร โสม356710/100:51
2ชัยวัฒน์ ฟักประไพ7895510/103:52
3นันทนา บุญวงศ์134388/102:16
4ชยพล ปานยิ้ม789557/104:3
5น.ส.ศิราพร แก้วสังข์923325/103:17
6รัตนพร พฤฒิสาร957679/104:59
7น.ส.ศิราพร แก้วสังข์923329/102:57
8กาจนา เทพเมือง588724/103:29
9ชัยวัฒน์ ฟักประไพ789557/101:29
10รัตนพร พฤฒิสาร5751810/107:48
ข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี พนักงานมหาวิทยาลัยข้อสอบนักวิชาการสัตวบาล พนักงานมหาวิทยาลัยข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อสอบพนักงานธุรการ พนักงานมหาวิทยาลัยข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัยข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ เข้าระบบ คะแนนสอบ เฉลยข้อสอบ เว็บบอร์ด

*** ต้องการสร้างแบบทดสอบ ชุดข้อสอบคลิกเข้าระบบ ***
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่ | เข้าระบบ

แนะนำชุดข้อสอบ

WEBBOARD

ชุดข้อสอบที่สอบมากที่สุดวันนี้


มีโจทย์ที่ต้องการคำตอบ คุณเท่านั้นที่ช่วยเราได้
พิมพ์ใบแสดงผลการทำแบบทดสอบ
เว็บไซต์นี้มีชุดสอบทั้งสิ้น 2166 ชุดวิชา

จำนวนข้อสอบทั้งสิ้น 55956 ข้อ

เรายังต้องการข้อสอบอีกจำนวนมาก

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สมัครสมาชิกเพื่อสร้างข้อสอบ

สมาชิกผู้สร้างชุดข้อสอบ [สมาชิกทั้งหมด]

วิธีการสร้างข้อสอบ  การสร้างข้อสอบออนไลน์ ในเว็บ Thaitestonline.com (1/2) | การสร้างข้อสอบออนไลน์ ในเว็บ Thaitestonline.com (2/2)

Phatiphat จำนวน 517 วิชา vichakarnpsu จำนวน 470 วิชา nannitra จำนวน 291 วิชา

แบบทดสอบสร้างใหม่

ชื่อชุดวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ม.3
จำนวน 10 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ sws2499
ชื่อชุดวิชา แบบทดสอบ วิชาการงาน ป.6 หน่วยที่ 5 งานประดิษฐ์
จำนวน 10 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ admin
ชื่อชุดวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวน 10 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ admin

 

แนวข้อสอบใบขับขี่

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

คณิตคิดเร็ว

คณิตคิดเร็ว

Created by admin Query 3305 times

แนวข้อสอบ ONET

แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1

ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by admin Query 3642 times
ONET ภาษาไทน

ONET ภาษาไทน

Created by nannitra Query 3117 times

แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Query 3723 times
หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Query 7667 times

แนวข้อสอบ ภาษาไทย

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์

ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by nannitra Query 3177 times
ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

Created by sealplay Query 3432 times
Properties of Quadrilaterals

Properties of Quadrilaterals

Created by Bowiiz Query 2862 times

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบ สังคมศึกษา

แนวข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา

แนวข้อสอบ ศิลปะ

ONET ศิลปะ 2553

ONET ศิลปะ 2553

Created by Phatiphat Query 2833 times

แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แนวข้อสอบ ภาษาต่างประเทศ

V-NET 2019  PAT

V-NET 2019 PAT

Created by teacherdream Query 10767 times
English and Speaking 2

English and Speaking 2

Created by Wikanda Query 6571 times

แนวข้อสอบ สอบตำรวจ

แนวข้อสอบ ปกครองท้องถิ่น

อาเซียน

อาเซียน

Created by yacha Query 10597 times

แนวข้อสอบ กฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบ สรรพากร

แนวข้อสอบ อื่น ๆ

คะแนนสอบ

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1ธัญพร โสม356710/100:51
2ชัยวัฒน์ ฟักประไพ7895510/103:52
3นันทนา บุญวงศ์134388/102:16
4ชยพล ปานยิ้ม789557/104:3
5น.ส.ศิราพร แก้วสังข์923325/103:17
6รัตนพร พฤฒิสาร957679/104:59
7น.ส.ศิราพร แก้วสังข์923329/102:57
8กาจนา เทพเมือง588724/103:29
9ชัยวัฒน์ ฟักประไพ789557/101:29
10รัตนพร พฤฒิสาร5751810/107:48
11ชัยวัฒน์ ฟักประไพ789556/101:15
12หี ควย356715/102:15
13รัตนพร พฤฒิสาร762889/103:24
14รัตนพร พฤฒิสาร144349/107:12
15น.ส.ศิราพร แก้วสังข์923322/102:42
16ไมนัส ตระกูลศรีตัน234951/100:16

ต้องการเฉลยข้อสอบวิชาอื่นๆ กรุณาติดต่อ LINE : 0810127713

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 ข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบนักวิชาการสัตวบาล พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบพนักงานธุรการ พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ sheetbook (0)
 ข้อสอบนักเอกสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2563