คะแนนสอบล่าสุด
ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1นลธวัช จะใจ163594/103:42
2อดิศักดิ์ ภูสีเขียว391547/106:28
3อดิศักดิ์ ภูสีเขียว391545/104:30
4อดิศักดิ์ ภูสีเขียว391549/104:3
5พัณณิตา เจริญพงศ์923324/102:22
6อดิศักดิ์ ภูสีเขียว391547/1018:31
7อดิศักดิ์ ภูสีเขียว391547/109:58
8สุริยัณห์ อาริยะ3329610/107:6
9สุริยัณห์ อาริยะ332967/105:57
10อดิศักดิ์ ภูสีเขียว391548/106:16

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ เข้าระบบ คะแนนสอบ เฉลยข้อสอบ เว็บบอร์ด

แนะนำชุดข้อสอบ

ชุดข้อสอบที่สอบมากที่สุดวันนี้

พิมพ์ใบแสดงผลการทำแบบทดสอบ

การสร้างชุดข้อสอบ

สมาชิกผู้สร้างชุดข้อสอบ [สมาชิกทั้งหมด]

วิธีการสร้างข้อสอบ  การสร้างข้อสอบออนไลน์ ในเว็บ Thaitestonline.com (1/2) | การสร้างข้อสอบออนไลน์ ในเว็บ Thaitestonline.com (2/2)

Phatiphat จำนวน 517 วิชา vichakarnpsu จำนวน 471 วิชา nannitra จำนวน 291 วิชา

แบบทดสอบสร้างใหม่

ชื่อชุดวิชา เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ป.5 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat
ชื่อชุดวิชา แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อ
จำนวน 60 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ atcomink
ชื่อชุดวิชา แบบทดสอบเรื่อง ปัญหาการติด Social Media ในวัยรุ่น
จำนวน 10 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ thitieing

 

แนวข้อสอบใบขับขี่

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

วิชาการศึกษา

วิชาการศึกษา

Created by boonchok Query 13376 times
ความรอบรู้

ความรอบรู้

Created by siripornposarn Query 2746 times

แนวข้อสอบ ONET

แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

Created by paonattapon Query 2079 times

แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Query 1079 times
หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Query 4553 times

แนวข้อสอบ ภาษาไทย

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์

ไทย1012

ไทย1012

Created by Aof511 Query 1103 times

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบ สังคมศึกษา

คอมพิวเตอร์ 1

คอมพิวเตอร์ 1

Created by boontam Query 1959 times

แนวข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา

แนวข้อสอบ ศิลปะ

แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แนวข้อสอบ ภาษาต่างประเทศ

Computer

Computer

Created by agkchai Query 1404 times
Present Simple Tense

Present Simple Tense

Created by rattakorn Query 1895 times

แนวข้อสอบ สอบตำรวจ

แนวข้อสอบ ปกครองท้องถิ่น

อาเซียน

อาเซียน

Created by yacha Query 7360 times

แนวข้อสอบ กฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบ สรรพากร

แนวข้อสอบ อื่น ๆ

คะแนนสอบ

Finance_FLE_Test

Finance_FLE_Test

Created by Nuda Query 499 times
ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1นลธวัช จะใจ163594/103:42
2อดิศักดิ์ ภูสีเขียว391547/106:28
3อดิศักดิ์ ภูสีเขียว391545/104:30
4อดิศักดิ์ ภูสีเขียว391549/104:3
5พัณณิตา เจริญพงศ์923324/102:22
6อดิศักดิ์ ภูสีเขียว391547/1018:31
7อดิศักดิ์ ภูสีเขียว391547/109:58
8สุริยัณห์ อาริยะ3329610/107:6
9สุริยัณห์ อาริยะ332967/105:57
10อดิศักดิ์ ภูสีเขียว391548/106:16
11สุริยัณห์ อาริยะ332967/104:39
12อดิศักดิ์ ภูสีเขียว391547/108:16
13อดิศักดิ์ ภูสีเขียว391547/106:0
14อดิศักดิ์ ภูสีเขียว391546/106:57
15รพีภัทร นิ่มคำ789786/102:19
16รพีภัทร นิ่มคำ2338710/102:4

ต้องการเฉลยข้อสอบวิชาอื่นๆ กรุณาติดต่อ LINE : 0810127713

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 หาเฉลยให้หน่อย มีเง... admin (0)
 หาเฉลยให้หน่อย มีเง... admin (0)
 หาเฉลยให้หน่อย มีเง... admin (0)
 หาเฉลยให้หน่อย มีเง... admin (0)
 [[ข้อสอบ+เฉลย]]วิศวกร... sheetbook (0)
 [[ข้อสอบ+เฉลย]]เจ้าพน... sheetbook (0)
 [[ข้อสอบ+เฉลย]]นักวิช... sheetbook (0)
 [[ข้อสอบ+เฉลย]]วิศวกร... sheetbook (0)
 [[ข้อสอบ+เฉลย]]วิศวกร... sheetbook (0)
 [[ข้อสอบ+เฉลย]]เจ้าพน... sheetbook (0)

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562